Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ ŚWIETLICĘ

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczo-Plastycznym “Moja ulubiona książka”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 lub A4 ilustrującej dowolną „ulubioną” książkę.  

Prace płaskie, wykonane dowolną techniką, należy złożyć w świetlicy szkolnej do 5.03. 2021r.

Chętne osoby prosimy o kontakt z wychowawcą świetlicy w celu pobrania formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodziców/opiekunów i omówienia szczegółów konkursu.

Regulamin konkursu oraz wymagane załączniki znajdują się na stronie internetowej Biblioteki: https://pbw.bydgoszcz.pl/moja-ulubiona-ksiazka/

                                              Wychowawcy świetlicy

Sprawdź także...