Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

KARTA PRAW DZIECKA – PACJENTA

Nasza szkoła uczestniczyła w spotkaniu, podczas którego uczniowie zostali zapoznani z Kartą Praw Dziecka-Pacjenta. Młodzi ludzie bardzo aktywnie uczestniczyli a zajęciach, zadawali wiele pytań. Otrzymali przygotowaną specjalnie dla dzieci Kartę Praw Dziecka-Pacjenta, która przedstawia w sposób zwięzły i zrozumiały prawa przysługujące dzieciom, ich opiekunom oraz personelowi medycznemu.
Karta Praw Dziecka-Pacjenta to inicjatywa edukacyjna w zakresie praw dziecka, tym razem odnosząca się do kwestii ochrony zdrowia. Nie wskazuje nowych praw, lecz przedstawia i porządkuje najważniejsze zapisy z ustawy o prawach pacjenta, równocześnie czerpiąc z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka.
Więcej informacji na Bolgu SKO.
Zdjęcia ze spotkania w galerii.

Sprawdź także...