Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Kangur 2024

Obraz znaleziony dla: kangur matematyczny 2024

              Niedawno powitaliśmy nowy 2024 rok, czas więc na kolejną edycję Międzynarodowego
Konkursu Matematycznego KANGUR. Zaplanowano ją na czwartek 21 marca 2024 roku.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas II-VIII. Koszt dla jednego ucznia wynosi 16 zł.
Oprócz wpłaty każdy z uczniów chcących wziąć udział w konkursie musi dostarczyć swojemu nauczycielowi matematyki podpisane: zgodę opiekuna oraz klauzulę dotyczącą  danych osobowych.
Nieprzekraczalny termin to 22 stycznia.

Szkolny koordynator
Robert Legieć

Sprawdź także...