Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Kampania edukacyjna ,,Błędy kształcą”

„W życiu nie ma błędów, są tylko lekcje. Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie, jest tylko okazja, żeby się rozwijać, uczyć i czynić postępy na drodze samodoskonalenia”

Robin S. Sharma

W naszej szkole była prowadzona kampania edukacyjna „Błędy kształcą”. Jej założeniem jest zmiana perspektywy nauczania i uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie błędów jako nieodłącznej części procesu edukacyjnego. Oparta jest ona na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, by się rozwijać.
Warto zaprzyjaźnić się z błędami. 

Wśród celów kampanii znajdują się m.in.:

promowanie pozytywnego wartościowania błędów,

rozwój umiejętności krytycznego myślenia,

tworzenie przestrzeni bezpiecznej dla błędów,

podnoszenie samooceny i poprawa umiejętności samoregulacji,

rozwijanie umiejętności uczenia się.

Patronat honorowy objęła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak, a kampania została zaproponowana przez SpokoPolski i daje przyzwolenie na dobrą, budującą porażkę.

Sprawdź także...