Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

JAK TO DAWNIEJ Z NASZYM MIASTEM BYŁO?

{multithumb}W listopadzie uczniowie klasy VIe pod opieką p. Anny Trawińskiej i Katarzyny Jaskulskiej odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego. Dzieci zaprezentowały przedstawienie pt.: „Książę Włodzisław i księżniczka Rosana”, które uatrakcyjniły przepiękne pieśni w wykonaniu szkolnego chóru. Opiekę nad wokalistami sprawowała p. Maria Giełdzińska, a oprawą muzyczną zajęła się p. Anna Kazimierczak.
Legendę o powstaniu Włocławka uczniowie przedstawili również niepełnosprawnym kolegom z Zespołu Szkół nr 3.
Spotkania te dostarczyły zarówno aktorom, jak i oglądającym wielu wzruszeń.

 mt_gallery: Książę Włodzisław i księżniczka Rosana

Sprawdź także...