Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

IV KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z rejonu włocławskiego do udziału w IV KONKURSIE WIEDZY BIBLIJNEJ dla Szkół Podstawowych „Czy znasz Ewangelię według św. Jana?”.
Cele konkursu:
• Poznanie Ewangelii według świętego Jana
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka
• Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty Kościoła poprzez szlachetną rywalizację
• Wyłonienie talentów, wspierając uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań oraz kompetencji
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
Honorowy patronat:
• Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty
• ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej
• Przewodniczący Rady Miasta Włocławek
• Prezydent Miasta Włocławek
• Joanna Borowiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa w Regulaminie konkursu (*.pdf).

Sprawdź także...