Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Wymagania

wychowanie przedszkolne

wychowanie przedszkolne 3-latki.pdf

wychowanie przedszkolne 4-latki.pdf

wychowanie przedszkolne 5-latki.pdf

wychowanie przedszkolne 6-latki.pdf

 

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna/klasa I.pdf

edukacja wczesnoszkolna/klasa II.pdf

edukacja wczesnoszkolna/klasa III.pdf

 

język polski

język polski/Klasa IV.pdf

język polski/Klasa V.pdf

język polski/Klasa VI.pdf

język polski/Klasa VII.pdf

język polski/Klasa VIII.pdf

 

język angielski

język angielski/Klasa IV.pdf

język angielski/Klasa V.pdf

język angielski/Klasa VI.pdf

język angielski/Klasa VII.pdf

język angielski/Klasa VIII.pdf

 

język francuski

język francuski/Klaasa VII-VIII.pdf

 

język niemiecki

język niemiecki/Klasa VII.pdf

język niemiecki/Klasa VIII.pdf

 

matematyka

matematyka/Klasa IV.pdf

matematyka/Klasa V.pdf

matematyka/Klasa VI.pdf

matematyka/Klasa VII.pdf

matematyka/Klasa VIII.pdf

 

historia

historia/Klasa IV.pdf

historia/Klasa V.pdf

historia/klasa VI.pdf

historia/Klasa VII.pdf

historia/Klasa VIII.pdf

 

fizyka

fizyka/Klasa VII.pdf

fizyka/Klasa VIII.pdf

 

chemia

chemia/Klasa VII.pdf

chemia/Klasa VIII.pdf

 

geografia

geografia/Klasa V.pdf

geografia/Klasa VI.pdf

geografia/Klasa VI.pdf

geografia/Klasa VII.pdf

geografia/Klasa VIII.pdf

 

biologia

biologia/Klasa V.pdf

biologia/Klasa VI.pdf

biologia/Klasa VII.pdf

biologia/Klasa VIII.pdf

 

informatyka

informatyka/Klasa IV.pdf

informatyka/Klasa V.pdf

informatyka/Klasa VI.pdf

informatyka/Klasa VII.pdf

informatyka/Klasa VIII.pdf

 

przyroda

przyroda/Klasa IV.pdf

 

plastyka

plastyka/Klasa IV.pdf

plastyka/Klasa V.pdf

plastyka/Klasa VI.pdf

plastyka/Klasa VII.pdf

 

technika

technika/Klasa IV.pdf

technika/Klasa V.pdf

technika/Klasa VI.pdf

 

muzyka

muzyka/Klasa IV.pdf

muzyka/Klasa V.pdf

muzyka/Klasa VI.pdf

muzyka/Klasa VII.pdf

 

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne/Klasa IV.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa V.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa VI.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa VII.pdf

wychowanie fizyczne/Klasa VIII.pdf

 

religia

religia/Oddział 0.pdf

religia/Klasa I.pdf

religia/Klasa II.pdf

religia/Klasa III.pdf

religia/Klasa IV.pdf

religia/Klasa V.pdf

religia/Klasa VI.pdf

religia/Klasa VII.pdf

religia/Klasa VIII.pdf

 

WOS

WOS/Klasa VIII.pdf

 

wdż

wdż/klasy V-VIII.pdf

 

Szanowny Rodzicu! 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce spowodowaną zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz jednocześnie trwającym naborem do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych informuję,  że do dnia 24 marca 2020r. mogą skorzystać Państwo z dwóch sposobów złożenia dokumentów rekrutacyjnych:

 

 W przypadku naboru do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

  1. Wniosek należy przesłać elektronicznie za pomocą systemu Vulcan.
  2. Pozostałe dokumenty można złożyć w wersji papierowej do placówki lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość zeskanowania wymaganych pozostałych dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich drogą elektroniczną na właściwy adressekretariat@zsp1.pl .

    W przypadku wersji papierowej informuję , że w placówkach przy wejściu znajdować się będą od dnia 17 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od zewnątrz urny, do których możecie Państwo wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki. 

Ewentualne konsultacje  udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną 54 234 96 94 lub e-mailową sekretariat@zsp1.pl   

 

W przypadku naboru do klas pierwszych szkół podstawowych:

  1. Komplet dokumentów wraz z wnioskiem rekrutacyjnym można dostarczyć w wersji papierowej lub dodatkowo uruchamiamy dla Państwa możliwość zeskanowania dokumentów i przesłania ich na adres e-mailowy sekretariat@zsp1.pl .

     W przypadku przekazania wersji papierowej dokumentów informuję, że przy wejściu znajdować się będą od dnia 17 marca br. zdezynfekowane od wewnątrz i od zewnątrz urny, do których będziecie mogli Państwo  wrzucać zakopertowane wymagane dokumenty. W placówce są zachowane zaostrzone normy sanitarne, tj. płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki.

Ewentualne konsultacje  udzielane będą wyłącznie drogą telefoniczną 54 234 96 94 lub e-mailową sekretariat@zsp1.pl   

W przypadku braku możliwości otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia o zatrudnieniu należy łącznie z wymaganymi dokumentami złożyć oświadczenie o zatrudnieniu pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji, a właściwy dokument z zakładu pracy będzie można dostarczyć w późniejszym terminie do konkretnej placówki.

 

Dyrektor ZSP nr 1  – Marek Wódecki.

 

Sprawdź także...