Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Informacja dotycząca opłat za obiady – ważne!!!!

DRODZY RODZICE!

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno –

Przedszkolnego nr 1 we Włocławku została podniesiona

stawka opłat za posiłki na stołówce szkolnej.

Od 01 stycznia 2023 wysokość opłat za jeden posiłek wynosi

5 zł 00 gr. Podwyżka ta jest konieczna w związku ze stale rosnącymi cenami produktów spożywczych.

Sprawdź także...