Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE!!!

Płatność za obiady w miesiącu marcu 2021 wynosi 80,50gr.

W dniu 09.03.2021 intendent będzie przyjmować płatności w godz. 7.00 – 9.00,

10.03.2021 w godz. 7.00 – 9.00 oraz 14.00 – 16.00.

Ostateczny termin wpłacania należności do 12.03.2021.

Osoby, które nie mogą wpłacić należności osobiście prosimy o zostawienie pieniędzy w kopercie z danymi dziecka na dyżurce szkolnej. Prosimy o terminowe wpłacanie należności.

Sprawdź także...