Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

INFORMACJA DLA RODZICÓW

DRODZY RODZICE!!!

PRZYPOMINAMY!!!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu MARCU 2022 wynosi 80,50gr. 23 dni x 3,50 = 80,50 gr.

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe:

PKO B.P. SA 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

do 15.03.2022.

Po tym terminie w przypadku braku wpłaty uczeń nie będzie wpuszczony na stołówkę.

Wpłaty po 15tym Marca tylko u Intendenta.

Sprawdź także...