Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

I WARSZTATY DLA CHÓRÓW I ORKIESTR W CZERNIKOWIE

{multithumb}Szkolny chór pod opieka Pani Katarzyny Szeler i Pani Wioletty Wojciechowskiej 25 stycznia 2017r. był uczestnikiem „I warsztatów dla chórów i orkiestr” w Szkole Muzycznej I stopnia w Czernikowie. Warsztaty miały na celu uczyć współpracy dążącej do jednolitego i pięknego współbrzmienia, pobudzać kreatywność muzyczną, wyciszając wewnętrznie, wyczulając na różnorodność barwy poszczególnych głosów i ich indywidualnego brzmienia. Chórzystki mogły w czasie tego spotkania śpiewać pod okiem różnych specjalistów. Podsumowaniem warsztatów był koncert w kościele św. Bartłomieja w Czernikowie.
Autorami i koordynatorami I warsztatów dla orkiestr i chórów byli Pani Anna Kaźmierczak i Pan Paulino Taica Frias.
Zdjęcia z warsztatów w galerii.

Sprawdź także...