Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

FUNDACJA ANWIL

{multithumb}Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ” jest beneficjentem grantu w wysokości 20.000zł w ramach piątej edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. Projekt pod nazwą „Myślę, działam, kombinuję – w naukach ścisłych się odnajduję!” skierowany jest do dzieci i uczniów z klas 0 – III. Jego głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych, rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i otaczającym je światem. Wśród zaplanowanych działań są zajęcia z fizyki – „Mali odkrywcy”, zajęcia muzyczne, czyli „Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej”, zajęcia wyrównawcze, „Pogromcy programowania”, czyli informatyka dla najmłodszych, „Matematyczne stacje badawcze. Nauczyciele będą mieli do dyspozycji atrakcyjne pomoce dydaktyczne, a wśród nich dzwonki diatoniczne, tuby dźwiękowe, robot Photon EDU, Makey Makey. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021r.

Sprawdź także...