Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu Czerwcu wynosi: 70,00zł.

14 dni x 5,00 zł = 70,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

 Najpóźniej do 10-tego CZERWCA.

W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

W przypadku jakichkolwiek nieobecności należy zgłosić się do Pani intendent w celu ustalenia kwoty do wpłaty.

Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dniach:

05.06.2023 g. 8.00 – 10.00

06.06.2023 g. 8.00 – 10.00

07.06.2023 g. 7.00- 9.00

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!

 

Sprawdź także...