Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

DRODZY RODZICE !!!

Płatności za obiady szkolne w miesiącu kwietniu 2022:

17 dni x 4,00 = 68,00 zł      – dni z rekolekcjami

15 dni x 4,00 = 60,00 zł               – po odliczeniu rekolekcji.

Płatności można dokonać na konto bankowe:

PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

Intendent przyjmuje wpłaty w dniach:

05.04.2022 – godz. 7.00 – 9.00

06.04.2022 – godz. 8.00 – 10.00

07.04.2022 – godz. 7.00 – 9.00

Płatność do 15. 04.2022.

Prosimy o terminowe wpłaty!!!

Sprawdź także...