Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Kochani!
Z dumą informujemy, że w V edycji Ogólnopolskiego Programu Tesco „Decydujesz, pomagamy” nasz projekt „Z rodziną po zdrowie!” zakwalifikował się do kolejnego etapu, czyli głosowania Klientów Tesco (jako jeden z trzech w naszym mieście).
Teraz wszystko zależy od Was – znajomych, nieznajomych, sympatyków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ”, SP nr 20, PP nr 6, oraz wszystkich, którzy chcą zmienić swoje życie na zdrowsze.
Co robimy??? Głosujemy od 21 stycznia do 17 lutego 2019r.
Jak??? Robimy zakupy w sklepach Tesco, bierzemy żeton i wrzucamy do urny naszego projektu „Z rodziną po zdrowie!”
Gdzie??? Sklepy Tesco we Włocławku (Kruszyńska 17/27 i Królewiecka 41/43)
Liczymy na Waszą życzliwość!!!
Pozostałym projektom gratulujemy i wszystkim życzymy powodzenia!!!
Więcej informacji znajdziecie na naszych plakatach, ulotkach, a także na stronach SP20 i PP6.
Zapraszamy też na stronę: https://tesco.pl/pomagamy/project/14281/

     

{multithumb}W tym roku komisja konkursowa V edycji ogólnopolskiego programu grantowego mPotęga wybrała z 598 zgłoszeń 185 projektów matematycznych w dwóch kategoriach konkursowych. Wśród tych projektów znalazły się 2, które będą realizowane od września do grudnia 2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku.

To kolejna edycja Potęgi, w której ZSP1 otrzymał dofinansowanie na realizację działań popularyzujących matematykę i pokazujących niestandardowe podejście do tej nauki.

Na terenie naszej szkoły, pod patronatem Stowarzyszenia „Wespół” realizowany jest wartościowy projekt edukacyjny. W związku z nim 30 maja 2017 o godz. 14.30 w s. 103c odbyły się zajęcia otwarte, podczas których 5 uczniów kl. Ia uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne pod nazwą „Glottodydaktyka – najlepszy sposób na czytanie i pisanie”, miało okazję zaprezentować swoje umiejętności. Po niewielu spotkaniach, odbywających się zaledwie 1 godzinę 1 raz w tygodniu, chłopcy dobrze poradzili sobie z czytaniem tekstów z przygotowaniem (tzn. tekstów, które wcześniej czytali i ćwiczyli) oraz tekstów bez przygotowania (tzn. tekstów, które zobaczyli po raz pierwszy podczas pokazu i czytali ad hoc). Teksty wcześniej wyćwiczone wybrali sami z elementarza używanego przez całą klasę na co dzień podczas zajęć lekcyjnych, a także z elementarza B. Rocławskiego, którego używają na zajęciach glottodydaktyki. Teksty czytane bez przygotowania wybrane zostały przez nauczyciela z książek dla dzieci (były to wiersze, zagadki, krótkie historyjki).

anwil wespolProjekt
„Uczę się z ANWIL”
„W trampkach przez Włocławek
– rzeki i jeziora”

W środę 31 maja 2017r. odbyła się uroczystość kończąca  projekt  w  ramach  konkursu  grantowego  „Uczę się z ANWIL”  W trampkach przez Włocławek – rzeki i jeziora – zajęcia pozalekcyjne.

{multithumb}Dzięki inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenie „Wespół” działające przy naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest bardzo ciekawy projekt edukacyjny pod nazwą Glottodydaktyka – najlepszy sposób na czytanie i pisanie – zajęcia terapeutyczne. W ramach projektu prowadzone są pozalekcyjne zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas pierwszych (np. z autyzmem, nieustaloną lateralizacją, dysleksją, opóźnionym czy zaburzonym rozwojem psychoruchowym, trudnościami z koncentracją, itd.). Uczniowie ci wymagają specjalnych – często długotrwałych i wielokierunkowych – zabiegów dydaktycznych ułatwiających im zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

anwil wespol744px POL Włocławek COA.svg19 maja 2017 r. w ramach realizacji dwóch projektów: „Uczę się z ANWIL” – „W trampkach przez Włocławek – rzeki i jeziora” oraz „Zdrowo i aktywnie ruszamy w świat” odbył się RAJD ROWEROWY zakończony PIKNIKIEM RODZINNYM. Uczestniczyło w nim ok. 200 osób. Impreza została sfinansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz z grantu Urzędu Miasta Włocławek. Zorganizował ją Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 we Włocławku we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 „Wespół”. Rodzice i uczniowie po 18 – kilometrowej trasie dotarli nad Jezioro Czarne. Tam czekała na nich grochówka, ciasta upieczone przez rodziców oraz jogurty z owocami. Ponadto zorganizowano dla uczniów następujące gry i zabawy:

anwil wespol744px POL Włocławek COA.svgIntegracyjny Piknik Rodzinny

19 maja 2017r. (piątek)

Zapraszamy mieszkańców Włocławka, uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w PIKNIKU I RAJDZIE ROWEROWYM. Mali i duzi wyruszą w 18 – kilometrową trasę, by po półtoragodzinnej jeździe dotrzeć nad Jezioro Czarne.

Program:

anwil wespol744px POL Włocławek COA.svg19 maja (piątek) w godz. 14.00-17.30 organizujemy sportową imprezę dla uczniów i ich rodziców – Rajd Rowerowy. Impreza zostanie zorganizowana w ramach realizacji dwóch projektów: W trampkach przez Włocławek – rzeki i jeziora – zajęcia pozalekcyjne sfinansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz Zdrowo i aktywnie wyruszamy w świat – organizacja zajęć pozalekcyjnych sfinansowanego z grantu Urzędu Miasta Włocławek.

anwil wespolProjekt
„Uczę się z ANWIL”
„W trampkach przez Włocławek
– rzeki i jeziora”

W ramach projektu grantowego „Uczę się z ANWIL” – W TRAMPKACH PRZEZ WŁOCŁAWEK – RZEKI I JEZIORA przeprowadziliśmy Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny dla klas IV–VI „Krajobrazy wodne Włocławka i okolic”. Celem konkursu było poznanie piękna środowiska wodnego w naszym regionie i wskazywanie pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przestrzeni.
28.03.2017r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

Sprawdź także...