KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA ZSP nr1

KLAUZULA DLA PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ O PRACĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA I ZGODA NA PRZYSZŁE REKRUTACJE PRACOWNIKÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA STAŻYSTY I PRAKTYKANTA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PPK

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ZFŚS

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS-pożyczki

KLAUZULA i ZGODA na publikację wizerunku pracownika w mediach

ZGODA na wykorzystanie prywatnego numeru telefonu w trakcie zatrudnienia

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI I RODZICÓW w procesie rekrutacji do przedszkola

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA I RODZICÓW w procesie rekrutacji do szkoły

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH UCZNIA

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. religii/etyki

KLAUZULA INFORMACYJNA O WYDANIE DUPLIKATU ABSOLWENTA

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

OŚWIADCZENIE I KLAUZULA ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

KLAUZULA INFORMACYJNA/świetlica

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA UDOSTEPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING w związku ze strosowaniem monitoringu wizyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCZA EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA COOKIES

Polityka prywatności fanpage Facebook