1. Regulamin świetlicy.pdf

2. Aneks do regulaminu.pdf

3. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.pdf

4. Oświadczenie o zatrudnieniu.pdf

5. Godziny pobytu dziecka w świetlicy.pdf

6. Oświadczenie – odbiór.pdf