Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Od 1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2022/2023.

 1. Zapisy do wszystkich klas I w roku szkolnym 2022/23 odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnie (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputerów). W roku szkolnym 2022/23 dysponujemy 90 miejscami w klasach I (kl. Ia integracyjna- 15 miejsc, kl. Ib ogólnodostępna – 25 miejsc, kl. Ic sportowa – 25 miejsc, kl. Id ogólnodostępna – 25 miejsc).
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: DZ. U. 2021r., poz. 1082):

Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek;

– Zarzadzenie nr 15-2022Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2022r.pdf w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

 1. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

uchwała nr XXX-54-2017.pdf

 1. Ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zarządzenie nr 14/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2021r. (*.pdf)

 1. Oferta wszystkich szkół, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie (strona będzie aktywna od 1 marca 2022 roku!!!):

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/

 1. Terminarz naboru:

– DLA DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

 • od 1 marca do 8 marca 2022r. – składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły – ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ
 • Zgłoszenie należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły.
 • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki zgłoszeń o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie SP 20;

– DLA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

 • od 9 do 25 marca 2022 r. – zapisy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie Wniosku kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów), formularze na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek/ (elektroniczne formularze będą dostępne od 09.03.2022); druk formularza należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!
 • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do szkoły będą dostępne w sekretariacie SP 20;
 • od 1 do 8 kwietnia 2022 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 1. Dokumenty do pobrania:

1) ZGLOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ.pdf   

2)Wniosek_kandydata2.pdf

Oświadczenie o miejscu uczeszczania rodzenstwa kandydata do wybranej szkoly podstawowej.pdf           

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoly osoby wspierajacej rodzicow w opiece nad kandydatem.pdf

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia.pdf

4) Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjecia do klasy I.pdf

5) Poradnik dla rodzica.pdf

 

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obwodowej lub Wniosku kandydata oraz umieść podpisy obojga rodziców.

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/23 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera). W roku szkolnym 2022/2023 dysponujemy 100 miejsc w PP nr 6 oraz 20 miejscami w oddziale zerowym zorganizowanym w SP 20 (oddział integracyjny). Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie (strona będzie aktywna od 1 marca 2022 roku!!!): https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

 Terminarz naboru:
1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
• od 1 marca do 8 marca 2022r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
• kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale zerowym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
• kartę można pobrać z PP 6, sekretariatu szkolnego SP 20 bądź ze strony (strona będzie aktywna od 1 marca 2022 roku!!!): https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek
2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM od 9 do 25 marca 2022 r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (elektroniczne formularze będą dostępne od 09.03.2022); druk formularza należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!
• w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6 oraz sekretariatu szkolnego SP 20;
• Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.
• od 1 do 8 kwietnia 2022 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
Dokumenty do pobrania:

1. Karta_potwierdzenia_kontunuacji.pdf

2. Wniosek_kandydata.pdf– dostępny od 9 marca

3. Poradnik_kandydata.pdf

4. Dodatkowe oświadczenia:
Oświadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_kandydata.pdf– (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)
 

{multithumb}NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).
W roku szkolnym 2020/2021 dysponujemy 100 miejsc w PP nr 6 oraz 50 miejscami w oddziale przedszkolnym w SP 20.

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:

wloclawek.przedszkola.vnabor.pl 

Terminarz naboru:

 • DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM
 • od 2 marca do 9 marca 2020r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
 • • kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
 • • kartę można pobrać z PP 6, sekretariatu szkolnego SP 20 bądź ze strony:

www.wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Zarządzenie Nr 12/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020r. (pdf)  

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 • od 10 do 24 marca 2020 r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (elektroniczne formularze będą dostępne od 10.03.2020);
 • • w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6 oraz sekretariatu szkolnego SP 20;
  • Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/53/2017 (*.pdf)

Dokumenty do pobrania:

1) Karta potwierdzenia kontynuacji (*.pdf)

2) Formularz rekrutacyjny (*.pdf)

 3) Rekrutacja do przedszkoli (pdf)

4) Dodatkowe oświadczenia:

Wielodzietność rodziny kandydata (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego)

Opieka w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie korzystanie z 3 posiłków (dotyczy przedszkola)

Potwierdzenie woli – przedszkole i oddział 0 (pdf)

W przypadku zatrudnienia obojga rodziców należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy rekrutacji do przedszkola).

{multithumb}REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2020/2021.

 1. Rekrutacja do klas I będzie odbywała się tradycyjnie w siedzibie szkoły.
 2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:

– Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.1148 z późn. zm.);

– Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek;

– Zarządzenia nr 11/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Włocławek.

 1. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała nr XXX/54/2017

 1. Ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zarządzenie nr 11/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r.

 1. Druki zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej (zakładka: Informacje dla rodziców >Dokumenty rekrutacyjne).

Zgłoszenie do szkoły+ klauzula informacyjna obowiązuje uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły + karta dodatkowa + klauzula informacyjna obowiązuje uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Prezentacja dotycząca naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

 

 

Sprawdź także...