Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

ZAPARASZAMY NA DRZWI OTWARTE 16 KWIETNIA 2024 ROKU

16 kwietnia 2024 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 we Włocławku w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych. Podczas spotkania rodzice uzyskają informacje na temat zasad rekrutacji, organizacji nauczania w przyszłym roku szkolnym oraz będą mieli okazję zwiedzić szkołę, obejrzeć sale lekcyjne i terapeutyczne oraz spotkać się z nauczycielami.

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE ZSP NR 1

 

Dnia 16.04.24r. odbędą się konsultacje z rodzicami (w załączniku harmonogram konsultacji). W tym dniu odbędą się również spotkania dyrektora z rodzicami uczniów klas VII (godz. 17.00)  i VIII (godz. 17.15) w sali teatralnej. 

Konsultacje z rodzicami 16.04.24r.

21 marca 2024r. odbędzie się VII Rodzinny Marsz po Zdrowie. Zbiórka przed szkołą o godz. 12.00, wymarsz godz. 12.15. Uczestnicy zostaną poprowadzeni lasami w kierunku jeziora Łuba, długość trasy ponad 5 km. Zakończenie imprezy przy jeziorze Łuba
– tam ognisko z kiełbaskami, zabawy integracyjne oraz rodzinne zawody sportowe.
Serdecznie zapraszamy uczniów i ich rodziny!!!

Regulamin Marszu po Zdrowie 

Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszej placówce. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2024/25 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).
W roku szkolnym 2024/2025 dysponujemy 100 miejsc w PP nr 6 oraz 20 miejscami w oddziale zerowym zorganizowanym w SP 20 (oddział integracyjny).

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:

nabór kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

od 1 marca do 8 marca 2024r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Karta potwierdzenia kontynuacji

• kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale zerowym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;

• kartę można będzie pobrać od 29 lutego 2024 roku z PP 6, sekretariatu szkolnego SP 20 bądź ze strony nabór kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Harmonogram naboru

Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2024

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE ZEROWYM W SZKOLE

od 11 do 29 marca 2024 r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Elektroniczne formularze będą dostępne od 11.03.2024r.

nabór kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek  

Formularz rekrutacyjny

druk formularza należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!

w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków  o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6  oraz sekretariatu szkolnego SP 20;

• Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała nr XXX-53-2017

od 9 do 19 kwietnia 2023 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Dokumenty do pobrania:

1. Karta potwierdzenia kontunuacji

2. Formularz rekrutacyjny

3. Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do przedszkola

4. Poradnik kandydata

5. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

7. Oświadczenie o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin

W przypadku zatrudnienia obojga rodziców należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy rekrutacji do przedszkola).

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Karcie potwierdzenia kontynuacji lub Formularzu rekrutacyjnym oraz umieść podpisy obojga rodziców.

Dziękujemy za przekazanie podatku w za rok 2022 i zachęcamy Państwa do udziału w akcji odpisu 1,5% od podatku także w tym roku. działając wspólnie dla dobra NASZEJ placówki oświatowej.

Informujemy również, że oprócz prowadzenia akcji odpisu 1,5% podatku istnieje możliwość korzystania  z innych form pozyskiwania środków na rzecz placówek oświatowych.  Poniżej przykłady tych możliwości:

 

  1. Wolontariusze szkół i Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole mogą organizować zbiórki publiczne w danej miejscowości, na uroczystościach szkolnych, w Dniu Patrona Szkoły, na zawodach sportowych szkolnych i międzyszkolnych, uroczystościach z okazji rozpoczęciai zakończenia roku szkolnego, itp. Środki zebrane na zbiórkach powinny zostać przeprowadzone przez konto pożytku publicznego. W związku z tym placówka oświatowa realizująca zbiórkę, zobowiązana jest przekazać pełną kwotę zebranych środków pieniężnych na nasze konto pożytku publicznego nr: 25 1160 2202 0000 0000 2951 6387, z którego Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, niezwłocznie przekaże na konto szkoły zebrane środki w formie darowizny.
  2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazać na cele pożytku publicznego dla szkoły za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowiznę w wysokości do 6% od osiągniętego dochodu (zgodnie z art. 26 pkt. 1 ust. 9 ustawy      o podatku dochodowym od osób fizycznych, z dnia 26.07.1991 oraz z późn. zm.)
  3.  Osoby prawne mogą również przekazać na cele pożytku publicznego dla szkoły za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole darowiznę w wysokości do 10%   od osiągniętego dochodu (art.18, pkt. 1, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych).

https://sp20.zsp1.pl/wp-content/uploads/2024/01/SKM_C25824012212220.pdf

Sprawdź także...