OŚWIADCZENIE O UDZIALE W ZAJĘCIACH RELIGII/ETYKI

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z ZAJĘĆ RELIGII/ETYKI

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO ŻYCIA

WNIOSEK O NAUCZANIE INDYWIDUALNE

PODANIE O ZWOLNIENIE UCZNIA Z OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZWOLNIENIE UCZNIA ZE SZKOŁY