Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu CZERWCU wynosi: 65,00zł. 13 dni x 5,00 zł = 65,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:
PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506
Najpóźniej do 15-TEGO każdego miesiąca. W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.

Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dniach:
05.06.2024 g. 8.00 – 10.00
06.06.2024 g. 8.00 – 10.00
12.06.2024 g. 7.00 – 9.00

W ZWIĄZKU Z KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE ROZLICZENIE!!!

Szanowni Państwo!

Od 3 czerwca 2024r. nastąpiła zmiana planu dla katechetów i drobne zmiany dla niektórych klas. Aktualizacja znajduje się w zakładce „Plan lekcji”

1.06.2024 reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji Olimpiady Hefajstosa zorganizowanej przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkurencjach sportowych 🏃‍♀️🏃 zdobywając między innymi osiągnięcia takie jak:
🏆 I miejsce
            w Biegu na 100m o Puchar Prezydenta Miasta Włocławek dla Dawida Betlińskiego 
🏆 II miejsce kategorii dziewcząt
            w Eurointegracyjnym Trójboju Lekkoatletycznym dla Pauliny Łukasiewicz 
🏆 I miejsce kategorii chłopców
           w Eurointegracyjnym Trójboju Lekkoatletycznym  dla Dawida Betlińskiego 
🏆 II miejsce
            tej samej kategorii dla Alberta Filińskiego 
 
Serdecznie gratulujemy!

Olimpiada Hefajstosa 01.06.2024r.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE –
31 MAJA 2024 ROKU

31 maja 2024r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będą w świetlicy następujący nauczyciele:

godz. 6.50-9.30     – Anna Skowrońska
godz. 9.30-12.00   – Magdalena Sobecka – Skrzyniarz,
                                     Rafał Bobrowski
godz. 12.00-14.30 – Natalia Ziółkowska
godz. 14.30-16.30 – Emilia Sierakowska

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym odbędą się próby sprawnościowe kwalifikujące uczniów do pierwszej klasy sportowej.

16 maja, godz. 16.00, duża sala gimnastyczna

Rusza nabór do klas pierwszych w naszej placówce. Zapisy do wszystkich szkół w roku szkolnym 2024/25 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera). W roku szkolnym 2023/2024 dysponujemy 70 miejscami. W nadchodzącym roku szkolnym planujemy otworzyć klasę sportową o profilu pływackim (25 miejsc), 1 klasę ogólnodostępną (25 miejsc) oraz oddział integracyjny w przypadku otrzymania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (20 miejsc).

Oferta wszystkich szkół, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek:

Terminarz naboru:
1) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Załącznik do Zarządzenia nr 9 2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024r.

3) DLA DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE (do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych*)

• od 6 do 21 maja 2024 r. składanie Zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz zapisy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie Wniosku kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów), druki Zgłoszeń  (dla dzieci z obwodu) i Wniosku kandydata  (dla dzieci spoza obwodu) na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (elektroniczne druki będą dostępne od 06.05.2024); druk Zgłoszenia lub Wniosku należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!

*UWAGA RODZICE!!! Bez względu na to, czy oddziały sportowe są tworzone w szkole obwodowej, czy pozaobwodowej, nabór do tych szkół odbywa się na tych samych zasadach, co oznacza, iż kandydaci do tych oddziałów składają tylko i wyłącznie Wnioski . Podobnie jest z zapisem do klasy integracyjnej. Rodzice decydujący się zapisać dziecko do klasy integracyjnej (dotyczy zarówno dziecka z orzeczeniem, jak i bez orzeczenia) zawsze wybierają Wniosek bez względu na to, czy jest to ich obwód, czy są spoza obwodu.

w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki Zgłoszeń i Wniosków o przyjęcie do szkoły można będzie pobrać z sekretariatu szkolnego SP 20;
• Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała nr XXX/54/2017

od 16 do 17 maja 2024 r. udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły z oddziałami sportowymi.

16 maja, godz. 16.00, duża sala gimnastyczna – próby sprawnościowe.

Rodzice przychodzą z dzieckiem w podanym przez szkołę terminie.
od 3 do 12 czerwca 2024 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Dokumenty do pobrania
1) Zgłoszenie do szkoły obwodowej

2) Wniosek kandydata + oświadczenia                          
Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły podstawowej

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły osoby wspierającej rodziców w opiece nad kandydatem

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia

4) Deklaracja woli przyjęcia do klasy I

5) ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024-2025.

Poradnik dla rodzica (*.pdf)

Szanowni Państwo!
Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obwodowej lub Wniosku kandydata oraz umieść podpisy obojga rodziców.

ZAPARASZAMY NA DRZWI OTWARTE 16 KWIETNIA 2024 ROKU

16 kwietnia 2024 roku o godz. 17.30 w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 we Włocławku w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych. Podczas spotkania rodzice uzyskają informacje na temat zasad rekrutacji, organizacji nauczania w przyszłym roku szkolnym oraz będą mieli okazję zwiedzić szkołę, obejrzeć sale lekcyjne i terapeutyczne oraz spotkać się z nauczycielami.

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE ZSP NR 1

 

Sprawdź także...