Zapraszamy uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z rejonu włocławskiego do udziału w III KONKURSIE WIEDZY BIBLIJNEJ dla Szkół Podstawowych „Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza?”.

Cele konkursu:
• Poznanie Ewangelii według świętego Łukasza
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka
• Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty Kościoła poprzez szlachetną rywalizację
• Wyłonienie talentów, wspierając uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań oraz kompetencji
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.
Honorowy patronat:
• Kujawsko–Pomorski Kurator Oświaty
• ks.Biskup Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej
• Przewodniczący Rady Miasta Włocławek
• Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek
• Joanna Borowiak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa w Regulaminie konkursu (*.pdf).