Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

AKTUALIZACJA PLANU LEKCJI

W związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole, od 7 kwietnia 202r. ulega niewielkiej korekcie plan lekcji ze względu na włączone zajęcia  indywidualnie.
Aktualny plan dostępny jest w zakładce >>Plan lekcji<<.

Sprawdź także...