Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Płatności obiady kwiecień 2024

DRODZY RODZICE!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu KWIETNIU wynosi: 90,00zł. 18 dni x 5,00 zł = 90,00 zł.

WPŁATA NA KONTO:
PKO B.P. 86 1020 5170 0000 1702 0154 6506 Najpóźniej do 15-tego każdego miesiąca.
W tytule: imię, nazwisko, klasa, obiady SP20.
Pani intendent przyjmuje płatności osobiście w dniach:
10.04.2024 g. 8.00 – 10.00
11.04.2023 g. 7.00 – 9.00

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!

Sprawdź także...