Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

31 października – dyżury w świetlicy szkolnej

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – 31 PAŹDZIERNIKA 2022

31 października 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będą w świetlicy następujący nauczyciele:

godz. 6.50-9.30 – Joanna Musialik

godz. 9.30-12.00 – Katarzyna Jaskulska, Katarzyna Grube

godz. 12.00-14.30 – Katarzyna Sadowska, Anna Jastrzębowska

godz. 14.30-16.30 – Anna Martynowska, ks. Jakub Wiśniewski

 

 

 

Sprawdź także...