Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

19 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci to inicjatywa szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet”(Women’s Word Summit Foundation). Obchodzony jest od 2001r. Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych ze 125 krajów świata tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody tego dnia, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy Krzywdzeniu Dzieci jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Krzywdzenie najmłodszych to bardzo poważny i powszechny problem. Każdego dnia tysiące dzieci staje się ofiarami przemocy- fizycznej, psychicznej i seksualnej. Najmłodsi są także wykorzystywani do celów komercyjnych(żebractwo, przymusowa praca, prostytucja).

Skala zjawiska krzywdzenia dzieci w Polsce jest niepokojąca. Rośnie liczba małoletnich pokrzywdzonych przestępstwami znęcania się nad członkami rodziny, naruszania nietykalności cielesnej i wykorzystywania seksualnego.

Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.

W ten dzień warto uświadomić ludziom ten problem oraz zachęcać do bezzwłocznego reagowania, gdy najmłodszym dzieje się krzywda.

Edyta Hutyn-Wawrzonkoska

Źródło Internet.

Sprawdź także...