Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

10 listopad MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

Nie wszyscy wiedzą, że 10 listopada jest Międzynarodowym Dniem Młodzieży. To dzień, który przypomina o świecie, w którym żyje i funkcjonuje młody człowiek. Świat oferuje wiele, zarówno wiele dobrego, jak i złego, niebezpiecznego. Ciągły postęp techniczny i cywilizacyjny wymaga szybkiego przystosowania się do radzenia z tym co nowe.

Zmiany zmuszają młodych do radzenia sobie w życiowych sytuacjach. Młodzi mają tendencje do ryzyka, podejmowania pochopnych decyzji. Dlatego napotykają na trudności w odnalezieniu się wśród tych wszystkich rzeczy, sytuacji, wymagań stawianych przed nimi zarówno przez świat techniczny, materialny, jak społeczny w którym żyją.

Jedno z zagrożeń, na jakie może się natknąć młody człowiek, są używki, tj. papierosy, alkohol, narkotyki. Powodem sięgania po używki mogą być różne, np. chęć zaimponowania się grupie rówieśniczej, brak właściwych wzorców zachowania, nieumiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji. Dlatego my – dorośli musimy pamiętać, że tylko własnym przykładem stajemy się wzorcem do naśladowania.

Innym ważnym niebezpieczeństwem jest Internet i telewizja. Z jednej strony dają one szansę na poznanie świata i pogłębianie wiedzy. Z drugiej strony, musimy kontrolować i zwracać uwagę na to, do czego wykorzystywany jest Internet czy telewizja, by nie dostarczać niebezpiecznych dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego.

Kolejnym zagrożeniem dla młodych ludzi jest chęć osiągnięcia kreowania ideału ciała, by być wiecznie młodym i szczupłym. Pojawiają się coraz częściej zaburzenia odżywiania, tj. anoreksja i bulimia, które stanowią wielkie niebezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży. W skrajnych przypadkach kończy się wycieńczeniem organizmu, poważnymi chorobami, powikłaniami, a nawet śmiercią. Należy zachować dużą czujność ze strony rodziców jak i nauczycieli, by w porę odpowiednio zareagować . Nie wolno dopuścić do tego, by młody człowiek zagubił się w ogromie reklam i pseudo – informacji .

Jeszcze innym niebezpieczeństwem czyhającym na młodych jest brak czasu. Zabiegani rodzice często nie mają czasu dla własnych dzieci. Młody człowiek od najmłodszych lat jest pozostawiony sam sobie. A jeśli rodzice z dzieckiem nie rozmawiają, nie wyjaśniają, nie są „razem”, to w jaki sposób może on odnaleźć się w różnych sytuacjach, będą mieć trudności w dopasowaniu się do innych, wybrać to, co będzie Dore dla nich samych. Zadaniem dorosłych jest więc uświadamianie młodym i dawanie im odpowiednich wzorów. Każda zmiana zachowania dziecka, to powód, by znaleźć jego przyczynę . Przyjaźń, zaufanie, nadawanie kierunku myślenia, to sposób, by młody człowiek zrozumiał swój błąd i wrócił na właściwą drogę.

Zadanie stawianym dorosłym wobec dzieci jest bardzo trudne, ale nie niewykonalne. Nie dajmy zwieść się myśli, że to problem ludzi bogatych albo mieszkających w wielkich miastach. Bowiem wszyscy – i mieszkający w mieście czy na wsi, pamiętajmy o naszych obowiązkach wobec młodych, nie tylko w Międzynarodowym Dniu Młodzieży.

Edyta Hutyn- Wawrzonkoska, źródło Internet.

Sprawdź także...